Voorwaarden Hardyprints

Afspraken en voorwaarden fotoshoot/aankoop bij Hardyprints.

Reservatie en betaling

Bij reservatie van een fotoshoot vragen wij 25eur voorschot. Dit kan je storten op volgend rekeningnummer: BE96 7390 1035 0305 met vermelding van je naam en de datum. Wij vragen ook op voorhand te vermelden welke fotoshoot je verkiest.

De fotoshoot gaat enkel door indien de betaling op de dag van de fotoshoot voldaan is. De prijzen kunnen elk moment aangepast worden. De prijs die je krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht prijsstijgingen.

Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de offerte voor akkoord bevestigd wordt.

Annulatie:

De shoot kan omwille van onvoorziene omstandigheden, door de klant, éénmalig kosteloos verplaatst worden.

Wanneer de shoot geannuleerd wordt zonder geldige reden en er geen nieuwe afspraak volgt, wordt het voorschot niet terugbetaald in contanten. U ontvangt dan een waardebon.

Foto’s en auteursrecht

Foto’s kunnen ten alle tijden gepubliceerd worden op de website of facebook. Daarnaast kan Hardyprints het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere doeleinden zoals flyers, advertenties, wedstrijden, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
Indien u dit niet wenst, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen.

Bij de aankoop van digitale bestanden koop je het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.

Indien de foto’s online gebruikt worden, dient steeds HardyPrints vermeld te worden. Aangekochte foto’s in hoge resolutie mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksite zonder vermelding van de fotograaf.

De foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of fotowedstrijden. Indien je de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor Hardyprints, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijde van Heidi Hardy.

De foto’s worden geleverd in jpg format en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

Wij maken een selectie uit alle gemaakte foto’s. Deze foto’s worden afgewerkt en krijg je te zien in de online galerij. De foto’s die niet geselecteerd en bewerkt werden kunnen niet verkregen worden.

Foto’s kunnen steeds omgezet worden naar zwart-wit, sepia of op aanvraag zijn ook andere bewerkingen mogelijk.

Bestellingen en verzending

Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Bestellingen kunnen via de klantengalerij of via mail doorgegeven worden. De bestelling wordt afgewerkt wanneer de betaling voldaan is. Daarna wordt er een moment afgesproken om de bestelling op te halen.

HardyPrints is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door HardyPrints geleverd zijn.
Bij het plaatsen van een bestelling voor een vergroting, bekijk dan zelf ook de foto in het groot op het scherm om te voorkomen dat kleine storende dingen ( bijvoorbeeld: puistje, blauwe plek,..) uitvergroot gaan worden. Zodra een vergroting bevestigd en betaald is, kan aan de foto niets meer gewijzigd worden.

Bij de bestelling van een foto, canvas, My-Canvas met tekst, lees de tekst dan goed na. Na bevestiging en betaling, kan dit niet meer gewijzigd worden.

Als een My-Canvas bevestigd wordt via mail, kan deze niet meer gewijzigd worden. Voor de bevestiging en betaling zijn er steeds wijzigingen mogelijk.